Activiteitencommissie Jeugd

De Activiteitencommissie Jeugd is een commissie welke het voor de kinderen van de dorpen Fort en Veeningen aantrekkelijk wil maken om er te wonen.

Dit proberen we te doen door het organiseren van diverse activiteiten voor de kinderen van de basisschool.

Daarnaast hebben we tot doel om de verbinding in het dorp Fort te bevorderen/ herstellen na het sluiten van de school.

De activiteiten vinden voornamelijk plaats in Buurthuis de Snikke in Fort.

De afgelopen periode hebben de volgende activiteiten plaats gevonden:
-       Voederhuisjes timmeren
-       Pinda mannetjes maken
-       High Tea maken voor iedereen in het dorp (NL Doet)
-       Kook club voor groep 7 en 8

De Activiteitencommissie Jeugd valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van St. Buurthuis Fort.

De samenstelling van de commissie is op dit moment als volgt:
Jan Hagewoud - Penningmeester - (0582) 39 11 12 - Email: hagewoud@xs4all.nl
Henny Riedeman - Lid kookclub - (0528) 39 14 30 - Email: hennyriedeman@hotmail.com
Jacobine Prins - Algemeen lid - 06-16692768 - Email: prin6-@hotmail.com

Onze activiteiten zijn ook te volgen via Facebook: https://www.facebook.com/activiteitendesnikke/