Publicatiebord

Op het publicatiebord kunnen mededelingen worden geplaatst.
Ook als iemand iets te koop heeft, iets zoekt of iets heeft verloren.
Je kunt het contactformulier op de site gebruiken om iets aan te melden voor het Publicatiebord.