Informatiebijeenkomst nieuwbouw Veeningen.

Ingestuurd door initiatiefnemers: familie Steffens en E. Wiersma. 

De gehouden informatiebijeenkomst van 26 januari jl. in ‘t Markehuus te Veeningen heeft een goed inzicht opgeleverd waar en hoe er gebouwd moet worden. Meer dan 40 bezoekers kwamen hun mening geven, hetgeen terug te vinden was in een gehouden enquête.

Op dit moment is er geen nieuwbouw mogelijk meer in de Veeningen.

Initiatiefnemers uit Veeningen die een locatie aan de zuidkant van Veeningen bezitten, zien kans een aantal nieuwbouwwoningen toe te voegen. Tijdens de bijeenkomst werd gevraagd hoe en wat, welke type woningen en hoe groot de kavel moet zijn.

Indachtig de nieuwe woonvisie van de gemeente is hierbij rekening gehouden met de gewenste typologieën, te denken aan starters woningen en levensloopbestendige woningen.

Ook de verschillende doelgroepen die bediend moeten worden komen hierbij in beeld.

Nu de informatie ook gedeeld is met de gemeente kan de volgende stappen worden gezet. Via een afwegingskader en onderbouwing kan er een besluit genomen worden.

Een concreet plan kan later in het jaar met de bewoners van Veeningen gedeeld worden.