Contra-expertise Woningbouw Veeningen Zuid.

Ingezonden door Jan Zantinge.

In de diverse media zijn de afgelopen weken berichten verschenen over woningbouw in Veeningen op een perceel landbouwgrond aan de Schoolweg. De indruk wordt gewekt dat hier binnenkort gestart zal gaan worden met het bouwen van een boerenerf waar 8 wooneenheden in worden gerealiseerd. 

Talloze plannen op diverse locaties van het perceel zijn de afgelopen jaren de revue gepasseerd. Op dit moment zijn er nog geen concrete plannen aangeboden bij de daarvoor beslissende instanties. De wispelturigheid en de onsamenhangende plannen hebben er toe geleidt dat de omwonenden een RO-adviseur hebben ingeschakeld. Op 18 mei 2021 heeft deze RO-adviseur een rapport:  Contra-expertise ongewenste woningbouw Veeningen gepresenteerd en gedeeld met de gemeente de Wolden. Gezien de omvang van het document en de AVG regels  kunnen belangstellenden via mail (janzantinge@yahoo.com) een afspraak maken om het rapport in te zien.