Persbericht van Sympany over Kledinginzameling

Lokale belangenorganisaties zamelen huis-aan-huis textiel in kernen Veeningen en Ansen in

Al enige jaren zamelen Plaatselijk Belang Veeningen en Dorpsbelangen Ansen huis-aan-huis textiel in de kernen van Ansen en Veeningen in gemeente De Wolden in. Zij doen dit tijdens de reguliere huis-aan-huis inzamelingen, die vier keer per jaar plaatsvinden in gemeente De Wolden en Hoogeveen.

De inzameling wordt gecoördineerd door Minny Mulder (Veeningen) en Gerika Lubbinge (Ansen).

‘Vanmorgen (maandag 14 augustus) hebben we de textielzakken in en om Veeningen weer opgehaald. In totaal 123 zakken waarbij een paar grote. Al met al meer dan we gezien de vakantieperiode hadden gehoopt’, aldus Minny Mulder van Plaatselijk belang Veeningen.

In februari en mei dit jaar is al een totaal van ruim 1.200 kg textiel ingezameld en in 2021 maar liefst een totaal van 2.250 kg.

‘We zijn weer klaar met onze ronde! Ondanks de vakantieperiode ligt er weer een aardige stapel zakken textiel om opgehaald te worden’ aldus een energiek bericht van Gerika Lubbinge van Dorpsbelangen Ansen, die zich ook afgelopen maandag hebben ingezet om het textiel huis-aan-huis op te halen in Ansen. In februari en mei dit jaar werd bijna 800 kg textiel opgehaald en in 2021 was dit 1.710 kg.

De laatste huis-aan-huis inzameling van 2022 is maandag 17 oktober.

Ook in 2023 gaan de belangenorganisaties zich inzetten om het textiel huis-aan-huis bij u op te halen in Ansen en Veeningen, wederom op de regulier geplande huis-aan-huis textielinzameldagen in de Wolden als Hoogeveen.

Deze dagen zijn als volgt gepland:

2023

maandag 13 februari

maandag 8 mei

maandag 14 augustus

maandag 16 oktober