Krantenknipsel

Uit de VeFo’er  dec. ‘77

Zoekgeraakt

Wie heeft per ongeluk mijn vlinderstrikje meegenomen tijdens of na de uitvoering. Deze is gebruikt bij ons jeugdtoneel.

Tevens liggen bij mij thuis nog 2 paar sokken, 1 zakdoek, 2 messen en 1 lepel, welke zijn achter gebleven na ons jeugdweekend. Inlichtingen bij Hilbert.

Terugblikken op het afgelopen jaar,

Wat VeFo presteerde hoe en waar.

Na het nieuwe jaar al of niet goed zijn te begonnen, werd VeFo’s eerste wedstrijd door VeFo 2 gewonnen.
Een week later in Zuidwolde aldaar, werd de wedstrijd VeFo 1 – Koru verloren op een haar.
Het was wel een ontzettend spannende wedstrijd, waarbij de scheidsrechter bij VeFo stond in het krijt.
Toen het schouwspel snel kwam ten einde, was hij het ook die met zijn hand seinde.
Een VeFo-speler werd naar de kleedkamer verwezen, hierna duurde de wedstrijd nog maar even.
Na nog enkele keren spelen,
Begon het wel iets te vervelen.
Men kon namelijk telkens horen,
Dat de wedstrijd weer was verloren.
Het laatste spel tegen Kia werd in het voordeel beslist, waarna men nog lange tijd heeft nagetwist
Uit 10 wedstrijden werden slechts 7 punten behaald,
Hetgeen met een vijfde plaats werd betaald
Bij de veldcompetitie ging het heel wat beter,
en trok men bij elke wedstrijd goed aan de veter.
Niet te geloven maar toch werkelijk waar,
Alle wedstrijdpunten waren eerlijk voor haar.
Met de laatste wedstrijd kwamen er 24 punten uit de bus,
Alhoewel dit was geen makkelijke klus.
Maar men toen eens de kampioensvlag hijsen,
Om de volgende competitie nogmaals hun kracht te bewijzen.
Liefst 107 keer scoorden zij raak,
De tegenstanders vonden 49 keer al vaak.

Ik hoop dat u van bovenstaande een indruk hebt gekregen
dat VeFo lang niet zomaar is weg te vegen.
Een nieuw jaar staat klaar om te beginnen
En ik hoop net als u met deze twee zinnen,
U een prettige jaarwisseling toe te wensen
Zowel VeFo-leden als ook alle andere mensen.

Hilbert Stapel


Uit de Meppeler Courant van ??

Veeningen en Fort hanteren de spade

Veeningen- De grondwerkzaamheden voor het binnenkort te bouwen dorpshuis te Veeningen zijn verleden week zaterdag begonnen.

Inwoners uit Veeningen en Fort hebben zich op verzoek van het bestuur enthousiast met deze taak belast.

Afgelopen zaterdag en deze week woensdag en donderdag zijn ploegen uit verschillende buurtschappen met het werk bezig geweest.

Met behulp van tractors en wagens heeft men het zwarte zand weggehaald. Door de dames van de Schoolweg te Veeningen werden de werklustige mannen getrakteerd op koffie en koek.

De grote kelder van 6 bij 9 meter zal worden uitgegraven door het loonbedrijf A.Mennink uit Veeningen. Omstreeks april hoopt men met de bouw te kunnen beginnen.

Van vissers en vissen ….

Veeningen – Een bijzonder geval beleefde dezer dagen een groepje hengelaars uit Veeningen (gemeente Zuidwolde) aan het Beulakerwiede.

Het betreft hier een nog niet bekend geval van diefstal van een hengel plus tuig op klaarlichte dag door een… vis.

De gedupeerde was een hengelaar, de heer T. Scheper uit Veeningen die een beloning heeft uitgeloofd voor degene, die hem het door de vis ontvreemde eigendom weer terugbrengt.

Wat is er gebeurd…? Ons groepje hengelaars zat als altijd op een “bijtgrage” plaats te wachten op “de grote vangst”, toen de heer Scheper zijn geduld verloor en zei:

“Jullie kunt me nog meer vertellen, ik ga verderop, de plaats is me te min geworden. Ik weet nog wel een stekkie waar je meer vangt”.

De heer Scheper, een ervaren hengelaar en bekend met de geheimen van deze edele sport, liet zijn vistuig in de steek en ging op zoek naar zijn nieuwe stek.

Op dat moment maakte hij een kapitale fout, zoals later bleek. Hij liet zijn hengel waar deze was.

Waarom zal de leek vragen. Ja zeker fout, want de heer Scheper had zijn vistuig mee moeten nemen. Hij vergat zijn hengel en dat werd de man noodlottig.

Zijn collega’s waren getuige van het gebeurde. Ze zagen langzaam maar zeker dat de hengel zich losmaakte van de vaste wal en in het water verdween.

De hengel werd meegenomen door een onzichtbaar wezen, naar men nu vermoedt een zeemeermin of een vis, die de hengel met grote snelheid voorttrok in de richting van de Ronduite.

Wie schetst de ontsteltenis onder onze vissers, die onze inmiddels teruggekeerde heer S. ontvingen met de woorden:”Daar gaat je hengel, spring er maar achteraan!”

De heer S. waagde echter de grote sprong niet. Hij besloot middels deze krant een oproep te plaatsen aan alle hengelaars van Nederland.

Wie een vis vangt met een hengel eraan  wordt verzocht deze terug te bezorgen. Hij of zij ontvangt hiervoor als beloning de doldrieste vis en een bedrag in geld.

Mocht blijken dat een zeemeermin deze wandaad heeft bedreven, dan wordt de zaak iets moeilijker. Aangenomen wordt dat de beloning dan zal bestaan uit geld min de zeemeermin.

Want de heer S. is wel kwaad, maar tenslotte ook niet van beton.

Scroll naar boven