Historie

Historie van Veeningen.

Lees meer over:


 

Filmmateriaal van vroeger:

Dorpsfilm 1966

Veeningen in BeeldDe geschiedenis van Veeningen in het kort:

Veeningen is ontstaan uit een heel oude Marke. Al eeuwenlang komen de volmachten van de Marke met de grondeigenaren bijeen op Maria Lichtmis (2 februari) om de Markezaken te bespreken.

De plaats Venynge wordt voor het eerst genoemd in 1368. Het moet oorspronkelijk uit vier boerenerven hebben bestaan, welke om de brink stonden (Oud Veeningen).

De oppervlakte van het gebied dat tot Veeningen gerekend wordt, het gebied van de Marke Veeningen, is plm. 600 ha. Groot.

Een deel van de grond in de Marke was eigendom van de familie Holthe tot Echten en was belast met “boterpacht”, die tot in de 20e eeuw is blijven bestaan.

Na het graven van de Hoogeveensevaart, omstreeks 1850, begon men pas goed met de vervening en het in cultuur brengen van de grond. Er werd o.a. een wijk gegraven vanaf de Hoogeveensevaart naar de Traandijk, de Jan Derkswijk en een kleinere wijk achter de boerderijen aan de Markeweg.

De turf die in het gebied gewonnen werd, werd met schepen via deze wijken en de Hoogeveensevaart afgevoerd. In 1813 werd al begonnen met graven van de “Veeninger Wijk” vanaf de Ossesluis naar de weg Veeningen – de Wijk. Deze werd in oostelijk richting doorgetrokken tot bijna aan de kom van ons dorp. Ook werd er een wijk gegraven in zuidelijke richting naar Fort: de Schotteldoekswijk (zie foto). Dit was de zgn. bovenwijk en die werd later doorgetrokken naar de Traandijk. Dit eerste gedeelte noemde men de Fortwijk en verderop de Traandijkerwijk. De Fortwijk werd gedempt in 1962. Ook de bovenwijk is er niet meer.

In 1856 werden de gronden welke in bezit warten van de Marke Veeningen verdeeld en verkocht onder elkaar.

In het dorp stond de school centraal in de samenleving. In Zuidwolde stond een zgn. hoofdschool en in Veeningen een “bijschool”. Deze school moet hebben gestaan aan de zandweg achter de boerderijn van E. tem Kate. De tweede school heeft naast die boerderij gestaan. In 1859 is een nieuwe school gebouwd op de hoek Veeningen – Schoolweg. Deze school is in 1949 – 1950 ingrijpend verbouwd en in 1976 afgebroken. Nu staan er woningen. De huidige school staat aan de Schoolweg, naast het dorpshuis.

 

Schotteldoeksbrug
De Schotteldoeksbrug. Sluis met brug in de doorgaande weg richting de Wijk over de Schotteldoekswijk richting Fort. De brug is genoemd naar sluiswachter J. v.d. Hof bijgenaamd "de Schotteldoek".
Boerderij Wessel Steenbergen
Boerderij van Familie Wessel Steenbergen gelegen aan de wijk richting Veeningen (1898)