Plaatselijk Belang

Lees meer over:


 

Informatieblad Plaatselijk Belang Veeningen. Opgericht in 1961.

Informatievoorziening naar de inwoners:

Veeningen heeft een eigen website, www.ddveeningen.nl  Hier vindt u het laatste nieuws en veel informatie over de verschillende verenigingen in het dorp en de activiteiten die zij ontplooien.

Voor de snelle berichtgeving zijn er twee Whatasapp-groepen:

- Nieuws in Veeningen

- Veeningen Buurtpreventie

Om lid te worden van deze app-groep(en) kunt u een mail met naam, adres en mobiel nummer sturen naar: pbveeningen@gmail.com

 

Over het dorp

Veeningen is een klein dorp, gelegen in Zuidwest Drenthe. Het dorp maakt deel uit van de gemeente de Wolden en telt ongeveer 660 inwoners. In de laatste 5 jaar is het aantal inwoners met 10% gestegen. Veeningen heeft een totale oppervlakte van 859 hectare, waarvan 827 hectare land en 32 hectare water. De gemiddelde dichtheid van de adressen is 49 per vierkante kilometer.

Veeningen is een echt plattelandsdorp. Het voorzieningenniveau is dan ook niet vergelijkbaar met dat van grotere meer stedelijke plaatsen.

Een basisschool en peuterspeelzaal zijn aanwezig. Daarnaast kent het dorp een rijk verenigingsleven. De activiteiten van deze verenigingen zijn geconcentreerd in en rondom het dorpshuis.

In Veeningen zijn een behoorlijk aantal veelal kleinere bedrijven gevestigd. Winkels zijn er echter niet. Hiervoor zijn de inwoners aangewezen op omliggende plaatsen als Zuidwolde, De Wijk, Meppel en Hoogeveen. Ten opzichte van deze plaatsen ligt Veeningen vrij centraal en zijn er goede verbindingen.

Wie houdt van het dorpse leven en de rust van het platteland en accepteert dat bepaalde voorzieningen niet naast de deur zijn, zal zich vast en zeker thuis voelen in ons dorp.

 

Over Plaatselijk Belang Veeningen

Plaatselijk Belang Veeningen is een vereniging die de belangen van het dorp Veeningen en zijn inwoners behartigt. Bijna 100 procent van de inwoners van het dorp is lid.

Dit betekent dat Plaatselijk Belang met recht kan zeggen te spreken namens het gehele dorp. Benadrukt wordt dat Plaatselijk Belang geen politieke partij is.

De activiteiten van Plaatselijk Belang zijn veelomvattend. Grofweg is er een indeling te maken tussen belangenbehartiging richting het gemeentebestuur van de Wolden en overige sociaal maatschappelijke activiteiten.

 

Belangenbehartiging richting gemeentebestuur

Plaatselijk Belang is gesprekspartner van het gemeentebestuur als het gaat om gemeentelijke aangelegenheden die Veeningen betreffen. Te denken valt hierbij aan:

- Woningbouw
- Verkeersveiligheid
- Openbare werken
- Onderhoud wegen en groen

Plaatselijk Belang heeft standaard één keer per jaar een vergadering met B&W om actuele zaken te bespreken.

Plaatselijk Belang heeft een signalerende functie, brengt wensen van de bevolking over aan de gemeente en treedt op als aanjager ter realisering van bepaalde plannen. In een bestuurlijke overeenkomst met het gemeentebestuur zijn de wederzijdse verplichtingen vastgelegd.

Sociaal maatschappelijke activiteiten

Plaatselijk Belang organiseert/onderneemt verschillende activiteiten op sociaal maatschappelijk gebied in ons dorp. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Ontwikkelen en uitwerken van dorpsvisie
  • Jaarlijkse zwerfvuilactie
  • NLDoet dag
  • Nationale Burendag
  • Opzetten kerstboom
  • Wandelroutes
  • Nieuwjaarswandeling

Het Groene Hart

In opdracht van de gemeente heeft Plaatselijk Belang onder leiding van Gerard Rijker een dorpsvisie gemaakt.

Hieruit is Het Groene Hart ontstaan. Voor en door alle inwoners is er veel gerealiseerd. De voornaamste doelstelling was het vergroten van de leefbaarheid in ons dorp.

Positieve ontwikkelingen, zoals het belevingspad, de pannakooi het vernieuwen van de berging met uitgifteloket, zijn hieruit voortgevloeid. Het gaat goed met ons dorp!

De huizenbouw is toegenomen en ook het aantal leerlingen o.b.s. Het Veldboeket is toegenomen!

 

Bestuur

Jan Slagter Voorzitter
Simke Bisschop Secretaris
Michiel de Boer Penningmeester
Minny Mulder Bestuurslid
Inge Donker Bestuurslid

Email: pbveeningen@gmail.com

Lidmaatschap van Plaatselijk Belang kost slechts €5.- per jaar en brengt geen verdere verplichtingen met zich mee.

Over de verenigingen

Zoals hiervoor al is aangegeven kent Veeningen een rijk verenigingsleven. Zo zijn er verschillende buurtverenigingen. Sportverenigingen, onder andere korfbal, biljart, gymnastiek. Verenigingen op cultureel gebied zoals de muziek- en toneelvereniging en verenigingen op sociaal maatschappelijk vlak zoals de Stichting Volksvermaken Veeningen (de feestcommissie) en de Jeugd van Toen.

Meer informatie over de verschillende verenigingen die Veeningen telt, vindt u op de website www.ddveeningen.nl of anders raadpleegt u de gemeentegids voor contactadressen.

Vriendelijke groet Plaatselijk Belang Veeningen

Laatste update 2 mei 2023