Groene Hart

Totaalplan Groene HartAlgemene informatie  “Groene Hart”  Veeningen .

Dorpsvisie en ontwerp centrumplan
In  mei  2011 is de dorpsvisie door de bewoners opgesteld. Een belangrijk onderdeel was het versterken en multifunctioneel maken van het centrum. Centrumplan gemaakt.

Arcadis en stap naar integreren groen (Groene Hart)
Door een projectgroep is het eerste ontwerp gemaakt het zogenaamde centrumplan.  Met dit ontwerp zijn we Kern met Pit geworden. Een voordeel hiervan was dat we gebruik konden maken van de deskundigheid van Arcadis. De stedenbouwkundige en landschapsarchitect Mark Wissing heeft ons advies gegeven om de delen logischer te koppelen en het bos te betrekken bij het ontwerp. Tevens heeft hij geadviseerd om de groene elementen te verbinden.

Door de projectgroep is vervolgens het tweede ontwerp gemaakt.
Gestart met het aanleggen van het activiteitendeel, de sportkooi en het hardlooppad.

Het Veeninger Feest is voor de eerste keer in het centrum gehouden.

In overleg met de eigenaren (Erven ten Kate, Drents Landschap en Gemeente De Wolden) en Landschapsbeheer Drenthe is een beheersplan voor groen opgesteld. Uitgangspunt hierbij was; “Hoe willen dat het gebied er over 25 jaar uit ziet”.  Vervolgens is:
-  achterstallig onderhoud in het bos uitgevoerd.
-  hagen gepland door de schoolkinderen (Kastanjehek, Gelderse Roos, Hazelaar en Vuilboom)

Toevoegen Belevingspad en fitnessparcours.
Gelijktijdig is het belevingspad ontworpen. Deze ligt in het gehele gebied. Dit belevingspad is voor een deel gerealiseerd. Inwoners komen met steeds meer initiatieven die ze zelf realiseren (landhek, boomhut, hut, wigwam ….).

Op initiatief van een inwoner is er een fitnessparcours ontworpen (in overleg met de sportinstructeur van de gemeente).  Bij de oefeningen worden natuurlijke elementen gebruikt.

Betrekken school.
De school is zoveel mogelijk betrokken bij de activiteiten.
Voorbeelden zijn:
-  planten haag en fruitbomen.
-  maken nestkastjes  incl. beschilderen en ophangen.
-  invullen insectenhotel.
-  de school gebruikt de boomhut om te leren klimmen.
-  zoveel mogelijk lichamelijke oefening wordt buiten gedaan.

Financiers.
De financiers zijn: De Gemeente De Wolden, Provincie Drenthe, RABO Stimuleringsfonds, Oranje Fonds, Groen Dichterbij, Kern met Pit, Boermarke Veeningen, VeFo, Tonckensfonds, Actium, Landschapsbeheer Drenthe, Prins Bernardfonds, plaatselijke aannemers  en inwoners van Veeningen.

Totale kosten tot nu toe € 48.000,--
Totale waarde € 100.000,-- dit is inclusief zelfwerkzaamheid, giften en aangeboden diensten.

Prijzen.
Kern met Pit
Bouwen aan de Buurt van Actium
2e bij de dorpsvernieuwingsprijs van Landelijke Vereniging van Kleine Kernen.
Nominatie icoonproject “Groen Dichterbij”.

Toekomst.
Aanpassen en uitbreiden berging met een uitgiftepunt en overkapping.
Uitbreiden belevingspad o.a. terughalen zandgaten.
Uitwerken beheer.
Nieuwe verlichting.
Fietscrossbaan voor de kinderen.
Dat wat de bewoners wensen en aanbieden.