Nieuws Gemeente De Wolden

Abonneren op feed Nieuws Gemeente De Wolden
Het laatste nieuws van de gemeente Dewolden
Bijgewerkt: 13 min 50 sec geleden

Gezamenlijk onderzoek naar behoefte woonwagenstandplaatsen levert duidelijkheid op

do, 21/01/2021 - 16:26

In september tot december vorig jaar is onderzoek gedaan naar de behoefte aan woonwagens en standplaatsen in de regio Zuidwest Drenthe. Het rapport toont aan dat het huidige aanbod niet helemaal aansluit bij de vraag die er is en die er naar verwachting in de toekomst gaat zijn.

Een betrokken doelgroep

De wethouders van de gemeente Hoogeveen, Meppel, Westerveld en De Wolden en bestuurders van corporaties Actium, Domesta en Woonconcept gaven opdracht tot dit onderzoek. Huidige hoofdbewoners van de standplaatsen, inwonenden op een standplaats van iemand anders en zogenaamde belangstellenden zijn actief benaderd om mee te doen aan dit onderzoek. Deze laatste groep betrof iedereen die een historische band heeft met het woonwagenleven in Zuidwest Drenthe, bijvoorbeeld vanwege familiebanden. Bijna 140 enquêtes zijn ingevuld, een respons van 48%. Voorafgaand en tijdens het onderzoek is nauw samengewerkt met woonwagenbewoners. Zij droegen bij aan het opstellen van de vragenlijst en het onder de aandacht brengen van het onderzoek. 

Antwoord op de behoefte en opvallende uitkomsten

De resultaten van het onderzoek zijn bekend en gepresenteerd aan de gemeenten en corporaties. Het rapport is ter inzage beschikbaar op de websites van de betrokken partijen. “We zijn blij met de duidelijkheid die het onderzoek ons geeft. We hebben hierdoor goed in beeld dat de behoefte aan standplaatsen groter is dan het huidige aanbod, maar ook dat er regionale verschillen zijn. Het onderzoek geeft ons de juiste informatie om aan de slag te gaan. Tegelijkertijd bekijken we wat er op korte termijn op de huidige woonwagenlocaties mogelijk is”, zegt wethouder Jan Zwiers van gemeente Hoogeveen. 

Gezamenlijk beleid is nodig

Het beleid rondom woonwagenstandplaatsen moet onderdeel zijn van het gemeentelijke volkshuisvestingbeleid, dit heeft het Rijk bepaald. “Wij als woningcorporaties hebben te maken met bijvoorbeeld regelgeving rondom het inkomen en de huurprijs bij het toewijzen van woonruimte. Maar bij deze doelgroep spelen ook familiebanden een belangrijke rol. Dat maakt het nog belangrijker hiervoor beleid te maken. Bijvoorbeeld over hoe we woonruimte toewijzen en omgaan met wachtlijsten. We gaan daar dit jaar mee aan de slag. Hierbij blijven we goed in contact met de woonwagenbewoners”, besluit Sanne Portengen van woningcorporatie Woonconcept. 
Rapport behoeftepeiling woonwagenstandplaatsen 

Doe jij ook mee met Kindermenu 2.0? Samen aan de slag voor gezonder uiteten

wo, 20/01/2021 - 11:09

Na het succes van de afgelopen twee jaren gaan de kinderen in Drenthe weer aan de slag met Kindermenu 2.0. Wij dagen de kinderen van de basisschool en kinderopvang/BSO uit om het meest lekkere, leuke en gezonde gerecht van de gemeenten Hoogeveen en De Wolden te bedenken!

Voorwaarden

Groenten: het gerecht moet uit minimaal 100-150 gram groenten bestaan.
Kleurrijk: het gerecht moet kleurrijk, maar boven al erg lekker zijn.
Ingrediënten: gebruik voor je gerecht niet meer dan 10 ingrediënten.
Duurzaam: kun je voor je gerecht bepaalde streekproducten uit de regio gebruiken?
Seizoenen: welke producten horen bij de verschillende seizoenen. Hoe kun je met die keuze je gerecht duurzamer kunnen maken?

Vakjury

Een vakjury, bestaande uit de eigenaren van restaurant ’t Wapen van Ruinen, wethouders Hilda Mulder en Janita Tabak en JOGG-regisseur Leoni Pleiter, beoordeelt de inzendingen. De jury bepaalt welke gerecht heeft meest lekker, vers, regionaal, gezond en betaalbaar is.

Prijzen

Het winnende recept komt op de kaart te staan van de deelnemende restaurants in de gemeenten Hoogeveen en De Wolden. Ook wint de hele schoolklas of kinderopvanggroep een leuke prijs. Alle winnende gerechten uit de 12 Drentse gemeenten worden gebundeld in een inspirerend kookboek.

Gerecht bedacht?

Tot vrijdag 12 februari kunnen de kinderen hun recept mailen naar l.pleiter@dewoldenhoogeveen.nl voorzien van de naam van de school en klas of kinderopvanggroep. We hopen op jullie deelname, want als iedereen mee doet, kunnen we het verschil maken! Samen aan de slag voor gezond uiteten!

Aangepaste dialoogbijeenkomst 21 januari 2021

wo, 20/01/2021 - 08:08

Vlak voor kerst is er onder de inwoners van de gemeente een enquête uitgezet. De uitkomsten van de vragenlijst staan die avond centraal. Over de bijna 500 reacties op de vragenlijst kunnen inwoners, deskundigen en wethouder Gerrie Hempen-Prent in gesprek. Het programma zal anderhalf uur duren en begint donderdag 21 januari om 19:30 uur en zal onder leiding staan van Andries Ophof.

Meerdere deskundigen en betrokkenen vanuit verschillende kanten van de landbouwsector zullen online deelnemen vanuit huis via het programma StarLeaf. De deskundigen in het panel zijn:

Johan Moes, lid van het Drents parlement; 

Joop Verburg, voorzitter bestuur van de Natuurvereniging Zuidwolde;

Rudi Hooch Antink, lid algemeen bestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta;

Iris Bouwers, lobbyist voor de LTO in Brussel;

Rudy Rabbinge, Emeritus hoogleraar aan de Universiteit Wageningen;

Johan Laarman, Vershuus - Boerderijwinkel in Ruinen;

Sytze Koetsier, eigenaar Coop in Ruinerwold.

Naast de sprekers is er in het online programma plek voor maximaal 100 op de ‘digitale publieke tribune’. Via de chatfunctie is het mogelijk om tijdens de avond te reageren op een van de sprekers. Als het maximumaantal van 100 is bereikt dan kunnen mensen de dialoogbijeenkomst volgen via de livestream of via de kanalen DNO media. Mocht u via de digitale publieke tribune willen reageren tijdens de bijeenkomst, meld u zich dan uiterlijk 24 uur van tevoren aan door te mailen naar griffier@dewolden.nl. U krijgt dan een link en een werkwijze toegestuurd om deel te kunnen nemen.

Online Drentse Energie Driedaagse, ben je erbij?

di, 19/01/2021 - 12:42

De Drentse Energie Driedaagse biedt:

 • inspiratie en advies door het Drents Energieloket, JongRES, de Drentse Kei en de Natuur- en Milieufederatie Drenthe
 • webinars
 • een virtuele bustour langs succesvolle Drentse energieprojecten
 • interviews met Drentse ondernemers
 • tentoonstellingen
 • en nog veel meer.

Kijk op www.energievoordrenthe.nl voor het volledige programma. Op 4, 5 en 6 februari kun je via deze website ook het event bezoeken. Volg ons op Facebook: Drentseenergiedriedaagse | Facebook.

Kijk en beleef, wees nieuwsgierig, stel jouw vraag, ga in gesprek, ontmoet, doe mee!

Energievoorziening in De Wolden in 2040 – de keuze maakt u nu

ma, 18/01/2021 - 14:53
Lichtgroen op de kaart is waar grootschalige windenergie mogelijk is in onze gemeente.
Denk mee via de online enquête

Vanaf 18 januari vragen we inwoners mee te denken over de Toekomstvisie van onze gemeente. Hierin worden ook vragen gesteld over energievoorziening, over windmolens in onze gemeente en hoeveel zonneparken er moeten komen. Laat uw stem horen en denk mee via de online enquête! Wij willen en kunnen dit niet alleen doen. Samen maken we de toekomst.

Zonne- en windenergie; wettelijke mogelijkheden

Het opwekken van zonne-energie is in principe overal mogelijk. Dit is echter niet overal wenselijk. Met de Beleidsnotitie alternatieve energiebronnen hebben we hier al eens samen keuzes overgemaakt. Deze keuzes worden opnieuw tegen het licht gehouden op het moment dat we uw input hebben.

Als we samen een keuze voor windenergie maken, is er maar een aantal gebieden in de gemeente waar grote windmolens wettelijk gezien mogelijk zijn, rekening houdend met afstand tot bijvoorbeeld woningen en infrastructuur. In de afbeelding hiernaast zijn de lichtgroene gebieden de gebieden waar grootschalige windenergie eventueel mogelijk is. Deze afbeelding is puur informatief, de keuzes over wel of geen windenergie maken we samen.

Europese aanbesteding Audiovisuele middelen en narrowcasting

ma, 18/01/2021 - 14:47

Hiervoor is op 14 januari jl. een Europese aanbesteding gestart. Dit betreft een openbare procedure met als doel om de partij te selecteren die het beste voldoen aan de eisen en wensen. De aanbesteding loopt via Negometrix en is ook op Tenderned gepubliceerd. Alle contacten verlopen via Negometrix. Ook inschrijven dient via Negometrix plaats te vinden.

Alle verdere informatie en documenten vindt u op de site van Negometrix.
 

Oud-wethouder Jan van ’t Zand ontvangt erepenning De Wolden

vr, 15/01/2021 - 18:37

Jan van ’t Zand kreeg deze erepenning omdat hij zich op uitzonderlijke wijze heeft onderscheiden met zijn verdiensten. Hij heeft het gemeentelijke belang op bijzondere wijze gediend. Hij heeft bijdrage geleverd aan de totstandkoming, de opbouw en de ontwikkeling van gemeente De Wolden.

In een lange periode van bijna 35 jaar heeft Jan van ’t Zand in zijn functies als raadslid, fractievoorzitter, voorzitter van de vertrouwenscommissie, vicevoorzitter van de raad en wethouder het belang van de huidige gemeente De Wolden gediend. Ook was hij van uitzonderlijke waarde voor de gemeenschap van De Wolden.

Met de uitreiking van deze erepenning zijn er in totaal negen uitgereikt in De Wolden. Hans Hoving, Jan Tijink, Sjoerd Kremer, Korie Homan, Bert Damming, Ank van der Ziel,  Christel Vandermaelen en Jan ten Kate gingen de oud-wethouder voor.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

vr, 15/01/2021 - 14:41

Voor wie is deze regeling?

 • Woningeigenaren kunnen vanaf dat moment een tegemoetkoming aanvragen voor isolatiemaatregelen en een aansluiting op een warmtenet. Dit is naast de bestaande subsidie voor de aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler
 • MKB-bedrijven en andere zakelijke partijen met een kleinverbruikersaansluiting kunnen per 1 januari een subsidieaanvraag indienen voor de aanschaf van zonnepanelen en (kleine) windmolens.
 • Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) kunnen voor een (centrale) aansluiting op een warmtenet eveneens een beroep doen op de ISDE. 

Het volledige nieuwsbericht tref kunt u lezen op de site van rijksoverheid.nl.

De Wolden gaat voor een Preventieakkoord

do, 14/01/2021 - 15:20

Wethouder Egbert van Dijk: “Gezonde inwoners zijn belangrijk voor de leefbaarheid van de dorpen en een gezonde gemeente. Mijn ambitie is een gezonder De Wolden. Ik kan dit alleen bereiken samen met jullie, onze partners. Veel partijen zijn al op verschillende gebieden bezig met gezondheid. Ik ben blij met de oproep van het ministerie van VWS tot het vormgeven van lokale preventieakkoorden. Hierdoor hebben we de mogelijkheid om extra te investeren. Daarom wil ik graag samen met jullie (verenigingen, ondernemers, vrijwilligers, professionals en inwoners) bouwen aan een plan om in te zetten op gezondheid in de gemeente De Wolden. Bouwen jullie mee?”

Net als in het Nationaal Preventieakkoord (zie bijlage) zetten we in op drie thema’s; alcohol, roken en gezond gewicht. Uit cijfers blijkt dat De Wolden gezondheidswinst kan behalen op deze thema’s. Aanpak van deze drie onderwerpen verbetert de gezondheid van veel mensen. Gezonde voeding is bijvoorbeeld een maatregel voor iedereen, niet alleen voor mensen met overgewicht. En als minder mensen roken, zijn er minder meerokers. Dit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door een gezonder aanbod in de kantines, rookvrij maken van speeltuinen of een stoppen met roken cursus aanbieden.

Thema-avonden

Hoe we dit willen doen? Daarvoor hebben we de kracht, kunde en energie van alle inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners nodig. Daarom nodigen wij jullie uit om één of meerdere avonden mee te denken over hoe we samen op deze thema’s een stap kunnen zetten in De Wolden. De bijeenkomsten zijn van 19.00 uur tot uiterlijk 21.00 uur.

Thema Datum Alcohol Maandag 25 januari Roken Woensdag 3 februari Gezond gewicht Dinsdag 9 februari


Wil je meedenken en meedoen? Meld je dan nu aan voor de online bijeenkomst(en). Stuur vóór 22 januari een mail met je naam, e-mailadres en organisatie (indien van toepassing) naar Dorien van de Kant, dvandekant@sportdrenthe.nl. Geef in de mail ook aan welke avond of avonden je mee wil denken. Voor de bijeenkomst sturen wij extra informatie over de avond en een link voor de online bijeenkomst.

Vervolg na de thema-avonden

De input die we ophalen bij de thema-avonden worden verwerkt in het preventieakkoord van De Wolden. Dit preventieakkoord wordt in april 2021 ondertekend door zoveel mogelijk partijen die zich bezighouden met de drie thema’s en die zich de komende jaren willen verbinden aan de uitvoering.

Uitvoeringsbudget

Er komt een uitvoeringsbudget om de maatregelen uit het lokale preventie akkoord gedurende 3 jaar uit te voeren (2021-2023) op het moment dat het akkoord is goedgekeurd voor 30 april en mede is ingediend met lokale partners. Voor De Wolden gaat dit om € 20.000,- per jaar. Dit is een mooie kans om gezondheidswinst te behalen voor de inwoners. En een mooie kans voor jouw organisatie om hieraan mee te werken!

Wil je meer informatie of kun je nu niet mee doen, maar wil je op een later moment meedoen. Neem dan contact op Leoni Pleiter, telefoonnummer 06-5547012 of email l.pleiter@dewoldenhoogeveen.nl.

Graag tot ziens op één of meerdere avonden!

Stremming wegen in Kerkenveld en Zuidwolde

do, 14/01/2021 - 12:54
Zuiderweg in Kerkenveld

Hierbij wordt het gedeelte van Gedempte Hoofddiep tot en met de inrit van Zuiderweg 4 voorzien van een verharding van betonelementen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode vanaf 18 januari tot en met vrijdag 5 februari.

De Stuw in Zuidwolde

Het betreft De Stuw aan de Oostzijde van de N48. Het gaat hierbij om het gedeelte vanaf de brug bij het motorcrossterrein tot en met de inrit van De Stuw 16. Dit deel van De Stuw zal wordt voorzien van een verharding van betonelementen. De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag 8 februari tot en met 5 maart.

Om de werkzaamheden zo goed en veilig mogelijk uit te kunnen voeren zijn bovenstaande wegen ter plaatse van de werkzaamheden gestremd voor het verkeer. De aanliggende woningen zijn alleen ’s avonds en in het weekeinde bereikbaar. Hulpdiensten kunnen overdag, als het nodig is, door het werkvak rijden.

Door (weers)omstandigheden kan een aanpassing van de planning noodzakelijk zijn. Via deze site worden wijzigingen aangegeven.

Nadere informatie kan worden verkregen bij René Ramaker van gemeente De Wolden, te bereiken via 14 0528.

Vanessa Gosselink-van Dijk gestart als interim gemeentesecretaris

wo, 13/01/2021 - 12:41

Met het vertrek van Nanne Kramer per 1 oktober 2020 is de vacature van gemeentesecretaris en directeur van de ambtelijke organisatie ontstaan. Het college van B&W van De Wolden en het college van B&W van Hoogeveen hebben er beide voor gekozen om ieder een eigen interim gemeentesecretaris aan te stellen. Samen vormen zij de directie van de ambtelijke organisatie. Tijdens de interim-fase zal de structurele invulling van de positie van gemeentesecretaris/directeur verder vorm krijgen.

Vanessa Gosselink-van Dijk is op 1 januari gestart als interim gemeentesecretaris. Vanessa is bij verschillende gemeenten werkzaam geweest als interim gemeentesecretaris en directeur bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling. Meest recent bij de gemeenten Dronten en Hardenberg. In opdracht van het college van B&W schreef zij eind 2020 het Adviesrapport gemeente De Wolden.

Jan Scholten is benoemd tot interim gemeentesecretaris in gemeente Hoogeveen, hij start op 1 februari. Jan Scholten is inmiddels 42 jaar werkzaam in de publieke dienst, waarvan de eerste 20 jaar bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarna in verschillende directiefuncties bij gemeente Haarlem en gemeente Dordrecht.

Samen voeren Vanessa en Jan de directie van de ambtelijke organisatie: Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen. Ze zijn beiden aangesteld tot de zomer met een verlengingsmogelijkheid tot eind oktober.

Digitale bijeenkomst voor inwoners van de Wijk (e.o) 'Hoe verlagen we onze energierekening, samen of alleen?'

di, 12/01/2021 - 14:44

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door uw eigen lokale energiecoöperatie ReestdalEnergie en wordt ondersteund door gemeente De Wolden.

Onderwerpen:

 • Besparingstips
 • Wat kunt u alleen, wat is samen mogelijk?
 • Vervolgstappen (bv. Energiescan bij u thuis)

Aanmelden noodzakelijk via een mail naar info@reestdal-energie.nl . U ontvangt dan een uitnodiging met een link naar deze bijeenkomst.

ReestdalEnergie: Lokale burgerbeweging voor de overgang naar schone energie / 100% lokaal = 100% lokale invloed en 100% lokaal profijt / Geen winstoogmerk / geen aandeelhouders / eigen gezamenlijk energiebedrijf: EnergievanOns / website: www.reestdal-energie.nl.

Diftar; verruiming openingstijden mileustraat

wo, 06/01/2021 - 09:30

Het variabele deel van de heffing vormt het hart van het diftar-systeem. Hierop heeft u zelf invloed door afval zoveel mogelijk te scheiden. Het variabele gedeelte is namelijk afhankelijk van de aantal keren dat u de restafvalcontainer aan de straat zet. Zo kan het zijn dat twee gezinnen, die in dezelfde straat wonen, een ander bedrag betalen voor de afvalstoffenheffing. Dit doordat het ene gezin haast geen restafval aan de straat zet, en het andere gezin wel. Betere afvalscheiding resulteert dus in een lagere rekening.

Waarom diftar?

Restafval bevat nog veel waardevolle grondstoffen waarmee nieuwe producten gemaakt kunnen worden. Van plastic afval kunnen bijvoorbeeld autobumpers of fleecetruien gemaakt worden. Bovendien geeft de verbranding van afval veel milieuschade. Dus minder grondstoffen bij het afval betekent ook meer milieuwinst en kostenbesparing. En daar hebben we uw hulp hard bij nodig, want alle kleine beetjes helpen!

Verruiming openingstijden milieustraat

Gelijk met het ingaan van diftar in gemeente De Wolden, worden ook de openingstijden van de milieustraat verruimd.

Vanaf 5 januari 2021 zijn de openingstijden als volgt:

 • dinsdag t/m vrijdag van 13.00-16.00 uur
 • zaterdag 09.00-15.00 uur

De milieustraat is gevestigd aan de Slagendijk 11 in Zuidwolde. De milieustraat is nog steeds eigendom van de gemeente. Suez is verantwoordelijk voor het ophalen van de mini-containers in gemeente De Wolden.

Wijzigingen op de milieustraat

Grof huishoudelijk afval
Al het grof huishoudelijk afval (GHA) is gratis. GHA is grof afval dat bij een normaal huishouden vrij kan komen en dat niet in de restafvalcontainer hoort. Bijvoorbeeld huisraad, kinderspeelgoed, maar ook klein chemisch afval (KCA), elektrische apparaten en vier autobanden per jaar.

Particulier verbouwingsafval
Particulier verbouwingsafval (PVA) is tegen betaling welkom. Voor PVA worden een aantal tarieven gehanteerd.

Soort afval Tarieven Schoon puin tot 0,25 m3  € 10,- Schoon puin per m3   € 25,- (max 2 m³) Bouw en sloop afval (BSA) tot 0,25 m3     € 20,- Bouw en sloop afval per m3    € 50,- (max 2 m³) Autoband met velg    € 5,- Vervuilde of verstafte band         € 5,-  Band groter dan autoband (geen trekker band) € 10,- Achterband van een trekker  € 50,-

Groenafval
Groenafval is nog steeds gratis, maar maximaal 2 m3.
Geen grote stobben (materiaal dat is opgeladen door een kraan of een shovel valt niet onder huishoudelijk grof tuinafval).

Gerelateerd bericht: betalen voor restafval in container

Focus op lokaal inkopen van gemeente De Wolden werkt!

wo, 06/01/2021 - 07:35

Zo zijn er al diverse contracten gesloten met lokale ondernemers. Wethouder Gerrie Hempen: “Eén van de onderdelen van Maatschappelijk verantwoord inkopen is MKB-vriendelijk inkopen. Ook op die manier dragen we bij aan een duurzame samenleving. En daarnaast is circulariteit een thema. De Wolden en Hoogeveen kopen samen voor 90 miljoen euro in. Dat is een behoorlijk bedrag waarmee we samen het verschil kunnen maken.”

Groene diesel

Het meest recente voorbeeld van duurzaamheid en lokaal ondernemerschap betreft de net gesloten overeenkomst voor de levering van brandstoffen met Fieten Olie BV te Hollandscheveld. Naast een klein deel fossiele benzine (E10) wordt met het nieuwe contract de duurzame brandstof HVO100 ingekocht als vervanger van fossiele diesel. Dit is een nagenoeg CO2-neutraal alternatief voor ‘gewone’ diesel. Deze vervanger voor diesel wordt gemaakt van voornamelijk plantenresten, afval- en restgrondstoffen en ander organisch materiaal, zoals afgewerkte plantaardige oliën en dierlijke vetten. HVO is een hele zuivere en technisch hoogstaande dieselkwaliteit. Het bevat vrijwel geen vervuilende bestanddelen, waardoor het in de motor schoner verbrandt - en dus minder emissies genereert - dan conventionele diesel. Bovendien is HVO geurloos en volledig biologisch afbreekbaar. Dit is een voordeel voor de medewerkers in de buitendienst die nabij/in de buurt van een draaiende motor werken.

Lokale ondernemer

Deze brandstof is dus niet alleen een vergroening van de brandstof, er is ook een lokale ondernemer die dit levert. Een mooi voorbeeld hoe de inkoop bij lokale ondernemers steeds beter gaat. En dat was precies het doel. MVI heeft concreet effect op de leefbaarheid, werkgelegenheid en de bedrijfsvoering van de beide gemeenten en de samenwerkingsorganisatie zelf én natuurlijk in het algemeen draagt het bij aan een groenere, duurzamere wereld.

Ambitie CO2 neutraal

Gemeente De Wolden heeft de ambitie om in 2040 CO2 een neutrale gemeente te zijn. In 2050 wil de gemeente klimaatrobuust zijn. Het inkopen van de groene diesel helpt bij het realiseren van deze duurzaamheidsambities. De nieuwe brandstof levert een CO2 reductie van maar liefst 89% en een veel lagere uitstoot van schadelijke emissies zoals fijnstof, NOx, roet en zwavel. Dit is een belangrijke bijdrage aan onze totale CO2 footprint. Op deze manier wordt de ambitie steeds meer werkelijkheid.
 

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Roger de Groot

di, 05/01/2021 - 19:30

Bekijk hier de videoboodschap van burgemeester Roger de Groot.

Uw beschikking/aanslag 2021 in de Berichtenbox MijnOverheid

di, 05/01/2021 - 14:20
Wie kan de WOZ-beschikking en aanslag digitaal ontvangen?

Degene die de WOZ-beschikking en aanslag toegestuurd krijgt, kan deze ook in de berichtenbox van MijnOverheid ontvangen. Wanneer u voor 22 januari 2021 op www.mijnoverheid.nl bij instellingen hebt aangegeven dat u post van de gemeente De Wolden digitaal wilt ontvangen, dan ontvangt u de WOZ-beschikking/aanslagbiljet 2021 digitaal.

Hoe weet ik of er een nieuw bericht is?

Als u uw e-mailadres opgeeft in MijnOverheid, ontvangt u elke keer een melding als u een nieuw bericht in MijnOverheid heeft ontvangen.

Nog niet aangemeld?

Activeer in vier stappen uw account op de website van MijnOverheid. Hiervoor hebt u DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt u deze aanvragen via DigiD.

Voor meer informatie over MijnOverheid kunt u terecht op www.mijn.overheid.nl.

Riolerings- en herstraatwerkzaamheden De Wolden

wo, 30/12/2020 - 13:27

Na enkele weken nazakken wordt het straatwerk opnieuw aangebracht in het definitieve verband. Hierbij worden de betreffende wegen 100% herstraat.  

Esweg in Ruinen

Het betreft het gedeelte tussen de Oosterstraat en de Groeneweg.

 • In de periode van woensdag 6 januari tot en met vrijdag 12 maart wordt het aanwezige vuilwaterriool vervangen.
 • In de periode van maandag 15 maart tot en met vrijdag 7 mei wordt dit deel van de Esweg volledig herstraat.
Schoolstraat in Oosteinde

Het betreft het gedeelte tussen de Wolddijk en speelveldje met de pannakooi.

 • In de periode van maandag 8 maart tot en met vrijdag 23 april wordt een nieuw hemelwaterriool aangelegd. Hierop worden de bestaande straatkolken aangesloten. Voor de woningen worden aansluitpunten aangelegd net buiten de rijbaan en het voetpad. Het is echter nog niet verplicht om hierop de regenpijpen van de woningen aan te sluiten.
 • In dezelfde periode worden enkele herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan het bestaande vuilwaterriool.
 • In de periode van maandag 3 mei tot en met vrijdag 18 juni wordt dit deel van de Schoolstraat volledig herstraat, inclusief naastgelegen voetpad.
Briëtweg, Goldsteinplantsoen en Parkweg in de Wijk

Het betreft het gedeelte van de Briëtweg tussen de Vijverweg en de Emmaweg. Van het Goldsteinplantsoen en Parkweg gaat het om het gedeelte tussen de Briëtweg en het nieuwe straatwerk van de Parkweg bij huisnummer 13.

 • In de periode van maandag 19 april tot en met vrijdag 4 juni wordt het aanwezige vuilwaterriool vervangen.
 • In dezelfde periode wordt een nieuw hemelwaterriool aangelegd. Hierop worden de bestaande straatkolken aangesloten. Voor de woningen worden aansluitpunten aangelegd tussen de rijbaan en het voetpad. Het is echter nog niet verplicht om hierop de regenpijpen van de woningen aan te sluiten.
 • In de periode van maandag 14 juni tot en met vrijdag 30 juli worden de aangegeven delen van de Briëtweg, Goldsteinplantsoen en de Parkweg volledig herstraat. 

Het is helaas niet mogelijk om de werkzaamheden zonder overlast en wegafsluitingen uit te kunnen voeren. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken worden zowel de rioleringswerkzaamheden als de herstraatwerkzaamheden gefaseerd uitgevoerd.

Woningen blijven tijdens de uitvoering zoveel mogelijk bereikbaar. Het kan wel zijn dat men 1 á 2 dagen even niet met de auto bij huis kan komen. Voor het doorgaande verkeer zullen omleidingsroutes worden aangegeven.

Door (weers)omstandigheden kan een aanpassing van de planning noodzakelijk zijn. Via deze site worden wijzigingen aangegeven.

Meer informatie kunt u krijgen bij Rik Buning van Buning Wegenbouw BV, te bereiken via 06-51594142 of Karlo Donker van gemeente De Wolden, te bereiken via 14 0528.

 

Stremming Smeestraat in Ruinen

wo, 30/12/2020 - 13:25

Het werk wordt in twee fasen uitgevoerd:

 1. Tussen De Heurinks en Stofakkers, van 4 t/m 8 januari.
 2. Tussen Stofakkers en Brink, van 11 t/m 29 januari.

Om de werkzaamheden zo goed en veilig mogelijk uit te kunnen voeren, is de Smeestraat tijdens fase 1 gestremd tussen De Heurinks en Brink voor het doorgaande verkeer. Tijdens fase 2 is de Smeestraat gestremd tussen de Stofakkers en de Brink.

Omleidingsroutes voor het doorgaande verkeer worden tijdens de aangegeven uitvoeringsperioden aangegeven door borden.

Door (weers)omstandigheden kan een aanpassing van de planning noodzakelijk zijn. Via deze site worden wijzigingen aangegeven.

Meer informatie kunt u krijgen bij Gerko Lommers van BAM Infra Energie & Water Noord-Oost bv, te bereiken via telefoonnummer 088-7123751 en/of 06-51445379.

Diftar; afvalkalender

wo, 30/12/2020 - 09:30

Het variabele deel van de heffing vormt het hart van het diftar-systeem. Hierop heeft u zelf invloed door afval zoveel mogelijk te scheiden. Het variabele gedeelte is namelijk afhankelijk van de aantal keren dat u de restafvalcontainer aan de straat zet. Zo kan het zijn dat twee gezinnen, die in dezelfde straat wonen, een ander bedrag betalen voor de afvalstoffenheffing. Dit doordat het ene gezin haast geen restafval aan de straat zet, en het andere gezin wel. Betere afvalscheiding resulteert dus in een lagere rekening.

Waarom diftar?

Restafval bevat nog veel waardevolle grondstoffen waarmee nieuwe producten gemaakt kunnen worden. Van plastic afval kunnen bijvoorbeeld autobumpers of fleecetruien gemaakt worden. Bovendien geeft de verbranding van afval veel milieuschade. Dus minder grondstoffen bij het afval betekent ook meer milieuwinst en kostenbesparing. En daar hebben we uw hulp hard bij nodig, want alle kleine beetjes helpen!

Afvalkalender

Met ingang van januari 2021 worden de mini-containers in gemeente De Wolden geleegd door Suez. Ook komt er een nieuwe ledigingsfrequentie. De restafvalcontainer, de PMD-container en de gft-container worden volgend jaar elke drie weken geleegd. De papiercontainer wordt eens in de maand geleegd.
Het legen van de PMD-container, papiercontainer en gft-containers is gratis. Voor het legen van de restafvalcontainer betaalt u per lediging.

Suez start maandag 4 januari 2021 met inzamelen. Vanaf deze datum starten de nieuwe routes. Het kan dus zijn dat uw inzameldag is gewijzigd. Raadpleeg hiervoor afvalkalender in de app of op mijnafvalwijzer.nl.

Heeft u de app AfvalWijzer al gedownload?

De gratis AfvalWijzer app kunt u downloaden op uw smartphone of tablet. De app is geschikt voor Apple, Android en Windows.

Herinneringen in app

U kunt via de app een herinnering krijgen om uw container aan de weg te zetten. Ga in de app naar ‘Instellingen’. Zet ‘Notificaties’ aan en kies op welk tijdstip u een herinnering wilt ontvangen.

Papieren versie

Wie de afvalkalender niet kan printen of downloaden, kan een papieren versie opvragen bij de gemeente via telefoonnummer 14 0528 of per e-mail: gemeente@dewolden.nl.
 

Gerelateerd bericht: betalen voor restafval in container

 

Column burgemeester Roger de Groot uit De Wolder Courant van 30 december 2020

wo, 30/12/2020 - 07:53

Beste Woldenaren,

En dan is het tijd om oliebollen te bakken. Want we gaan dit bijzondere jaar afsluiten. Uiteraard moet dit ook weer coronaproof. Zo mag carbidschieten met maximaal 2 personen, maar vreugdevuren mogen niet. En nodig ook niet meer dan 2 mensen bij u thuis uit. Maak er een gezellige avond van om zo dit jaar goed af te sluiten.

Op het moment van schrijven van deze column loopt het aantal besmetting nog steeds op. Dat baart mij zorgen. We willen allemaal weer terug naar een leven waar we gezellig kunnen winkelen of uiteten gaan. We moeten daarom met zijn allen ervoor zorgen dat de cijfers omlaag gaan. Gelukkig is er een goedgekeurd vaccin. Voor coronavaccins gelden dezelfde strenge eisen als voor andere vaccins. Veiligheid staat bovenaan. Wel gaan de ontwikkelingen en beoordeling sneller dan gebruikelijk. Hoe dat kan? Onder meer doordat:

 • Wereldwijd tegelijk wordt gewerkt aan verschillende coronavaccins en kennis hierover wordt gedeeld.
 • Onderzoekers verschillende onderzoeken tegelijkertijd uitvoeren in plaats van na elkaar. Dat scheelt tijd.
 • Onafhankelijke medicijnautoriteiten extra mensen inzetten en ook tussentijdse resultaten beoordelen.

Als er enige twijfel is over de veiligheid van een vaccin, dan wordt deze niet toegelaten in Nederland. Dit geldt ook als de bijwerkingen niet opwegen tegen de werkzaamheid van een vaccin. De vaccins zijn getest op tienduizenden mensen. Sommige mensen hebben een paar dagen last van bijvoorbeeld spierpijn of koorts. Dat zijn bekende bijwerkingen van veel vaccinaties. De kans dat er onbekende bijwerkingen optreden na vaccinatie tegen het coronavirus is zeer klein, maar niet uit te sluiten. 

Laten we daarom 2021 goed beginnen, met dalende cijfers en met het oog op het vaccineren. Het vaccineren is ook een hele klus waar we niet te makkelijk over moeten denken. Ook wij als gemeente worden betrokken in het meedenken over locaties waar het vaccineren zou kunnen.

2021

De start van 2021 kunnen we als gemeente niet inluiden met een nieuwjaarsreceptie met de uitreiking van het Raspaard. We gaan daarom digitaal. Op dinsdag 5 januari om 19.30 uur zal ik mijn nieuwjaarsboodschap met u delen. Dit zal ook via DNO Streek TV te zien zijn.

We sluiten bijna dit bijzondere jaar af, met het uitzicht op een vaccin dat snel uitgerold gaat worden. Ik heb al in meerdere columns mijn waardering en mijn trots op u, inwoners, geuit en daar wil ik deze laatste column ook mee afsluiten. Ondanks dat dit jaar niet makkelijk was zag ik dat de saamhorigheid en naoberschap in De Wolden groot was. Er ontstonden nieuwe initiatieven en creatieve oplossingen en we dachten aan elkaar. Laten we dat vooral doorzetten in het nieuwe jaar.

Ik wens u een gezond en voorspoedig 2021.

Roger de Groot, burgemeester

Pagina's