Nieuws Gemeente De Wolden

Abonneren op feed Nieuws Gemeente De Wolden
Het laatste nieuws van de gemeente Dewolden
Bijgewerkt: 39 min 41 sec geleden

NK Tegelwippen start 21 maart: tegels maken plaats voor groen

di, 21/03/2023 - 11:38

Het NK Tegelwippen sluit perfect aan op de subsidieregeling die deze gemeenten hebben om inwoners te stimuleren aanpassingen te doen in tuinen en leefomgeving om beter voorbereid te zijn op weersextremen (www.subsidieaanvragen.nl/dewolden). Hoe meer tegels vervangen worden door groen, hoe beter het is voor ons allemaal. Want groen kan ervoor zorgen dat we minder wateroverlast hebben bij flinke buien en dat we koeler blijven in de zomer.

Waarom Tegelwippen?

Europa beleefde vorig jaar de warmste zomer ooit en het begin van 2023 was in Nederland opvallend zacht. Meer groen in de tuin en in de straat beperkt overlast door klimaatverandering - zoals hitte, droogte en wateroverlast door buien. Veel buurten en tuinen zijn ‘versteend’, terwijl groen juist zo belangrijk is bij extremer weer en bovendien zorgt voor meer wooncomfort. In voor- en achtertuinen liggen de kansen voor het oprapen. Dat geldt ook voor onze gemeente.

Het planten van bomen in steden kan het aantal sterfgevallen als gevolg van extreme hitte met maar liefst een derde verminderen. Ook levert groen een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid voor vogels, vlinders, bijen en andere beestjes in de tuin. Doe dus mee! Elke tegel die vervangen wordt door groen, is winst.

Tegel eruit? Geef het door!

Op nk-tegelwippen.nl vind je info en je kunt hier doorgeven hoeveel tegels je gewipt hebt. De komende tijd gaat de gemeente op verschillende manieren het nog makkelijker maken om tegels te wippen. Houd onze berichten dus in de gaten.

Webinar over subsidie voor wolfwerende rasters voor de paardenhouderij Drenthe

ma, 20/03/2023 - 14:16

Per 1 april kunnen ook paardenhouders in Drenthe aanspraak maken op subsidie voor wolfwerende rasters. Om vragen van paardenhouders goed te beantwoorden organiseert de gebiedscommissie wolf een webinar. Tijdens het webinar worden zowel de subsidieregeling als het plaatsen van wolfwerende rasters toegelicht.

Het webinar start om 20.00 uur en duurt tot 21.00 uur. Inschrijven is niet nodig. Wie nu al vragen heeft, kan deze stellen via een vragenformulier. Dit formulier staat op de website van de provincie Drenthe. Ook tijdens de uitzending is het mogelijk om vragen te stellen. Het kan zijn dat niet alle vragen direct behandeld kunnen worden. Een beantwoording van alle vragen is na de uitzending te vinden op de website van de provincie.

Asfalteringswerkzaamheden Markeweg in Veeningen

ma, 20/03/2023 - 12:53

Het betreft het gedeelte vanaf de huisnummers 12/12a tot en met de kruising Oud Veeningen.

Het onderhoud bestaat uit het repareren van asfalt, het affrezen van deklagen, het aanbrengen van asfaltoverlagingen en bijkomende werkzaamheden zoals straatwerk en afwerken bermen.

Om de werkzaamheden zo goed en veilig mogelijk uit te kunnen voeren zijn de wegen op een aantal momenten in de aangegeven periode geheel of gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer. Woningen en bedrijven zullen zoveel mogelijk bereikbaar blijven. Er is contact met ProZero over de inzameling van afval.

Door (weers)omstandigheden kan een aanpassing van de planning noodzakelijk zijn. Via de pagina wegwerkzaamheden worden wijzigingen aangegeven.

Meer informatie kunt u krijgen bij Brian van Klompenburg van NTP Infra, telefoonnummer 06-10934107.

Het preventiemenu basisonderwijs De Wolden schooljaar 2023-2024

ma, 20/03/2023 - 12:26

In gemeente De Wolden is in 2018 gestart met het preventiemenu basisonderwijs, omdat er veel preventieactiviteiten op scholen af komen. Veel organisaties willen iets van scholen en vragen scholen mee te doen aan preventieactiviteiten om de kinderen te bereiken. Om hier meer verbinding in te krijgen en te voorkomen dat dit ad hoc plaats vindt, wordt dit tegenwoordig vanuit het preventiemenu gebundeld aangeboden. In het preventiemenu staan gastlessen over onder andere financiën, gezondheid, relaties, internetgebruik en weerbaarheid.

Bewuste keuzes

Met betrokken aanbieders is voor het nieuwe schooljaar een map voor het basisonderwijs gemaakt met het preventieaanbod op een rij. Scholen kunnen hieruit eenmalig duidelijke en bewuste keuzes maken voor schooljaar 2023-2024. De school ontvangt zodoende een jaarlijks ‘lespakket op maat’. De doelgroep is hierbij groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs.

Meer informatie

Meer informatie over het preventiemenu basisonderwijs kunt u opvragen bij Suzanne Nijmeijer, coördinator preventiemenu, via e-mail s.nijmeijer@dewoldenhoogeveen.nl.

 

Initiatiefrijk De Wolden deelt € 42.000,- uit

vr, 17/03/2023 - 08:45

Met het fonds Initiatiefrijk De Wolden ondersteunt de gemeenteraad van De Wolden projecten van inwoners die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de gemeente. De totale kosten van de projecten bedragen deze ronde ruim € 229.000,-. Dit betekent dat met € 42.000,- subsidie, naast de vrijwillige inzet van de inwoners, sponsoring van bedrijven en subsidies van fondsen, projecten kunnen worden gerealiseerd die anders niet tot stand waren gekomen.

De initiatieven die een bijdrage krijgen zijn:

 • Stichting de Barak Linde,
 • Stichting De Wiek Actief,
 • de Belangenvereniging Koekange,
 • Bloeiend Ruinen,
 • De Echtener Stichting De Es,
 • Belangenvereniging Ruinerwold/Berghuizen.
Stichting de Barak Linde

Stichting de Barak Linde zet zich in voor het behouden van de nagenoeg originele barak uit het voormalig werkkamp Linde. Zij ontwikkelen educatieve lesprogramma’s, muzikale voorstellingen met een thematische vertelling, organiseren herdenkingen van de bevrijding en verlenen hun medewerking als opname locatie voor diverse films en/of documentaires. Dit gebeurt in en rondom de barak en deze zal daarvoor ingericht worden. Daarnaast worden educatieve middelen aangeschaft. De cultuurhistorische waarde wordt op deze manier behouden.

Stichting de Wiek Actief

Stichting De Wiek Actief krijgt een nieuwe impuls. Betrokken vrijwilligers willen met de stichting bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid en sociale cohesie in de Wijk. Het doel is nieuwe activiteiten te ontwikkelen die hieraan bijdragen. De eerste activiteit is het organiseren van een muziekfeest.

Belangenvereniging Koekange

In Koekange is een grote groep inwoners betrokken bij het realiseren en onderhouden van bloembakken die het dorpsgezicht verfraaien. Het draagvlak is groot en de Belangenvereniging hoopt dat het realiseren van deze plannen een stimulans is voor inwoners om nog meer initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid.

Bloeiend Ruinen

De projectgroep wil de biodiversiteit in het dorp vergroten. Hiervoor zullen er lezingen worden georganiseerd om inwoners enthousiast te maken zelf aan de slag te gaan om de biodiversiteit in hun eigen tuin en omgeving te vergroten. Inwoners van Ruinen hebben, bij het tot stand komen van de dorpsvisie, te kennen gegeven veel waarde te hechten aan een fijne groene leefomgeving. Meer aandacht en betrokkenheid bij het groen en de biodiversiteit in de eigen woonomgeving zal dan ook als positief worden ervaren.

De Echtener Stichting de Es

In het dorp Echten wordt dit jaar weer de Bellefair georganiseerd. Een grote groep vrijwilligers zorgt voor een mooie dag waardoor het dorp levendiger wordt. Het uitbreiden van culturele activiteiten en activiteiten voor kinderen en jongeren zorgen ervoor dat de dag voor een bredere doelgroep interessant wordt. Het draagt bij aan verbinding in het dorp en stimuleert het toerisme in De Wolden.

Belangenvereniging Ruinerwold/Berghuizen

In Berghuizen komen 3 kunstwerken in de openbare ruimte. Het is een initiatief vanuit de inwoners zelf en zorgt voor een beter beeld van de historie van het gebied. Er is een werkgroep. Bewoners hebben inbreng over het ontwerp, de locatie en helpen bij plaatsing. Het kunstwerk is een culturele uiting. Dat deze met behulp van inwoners tot stand komt zorgt voor verbinding en betrokkenheid bij de omgeving.

Zelf aan de slag?

Meer informatie over initiatiefrijk De Wolden vindt u op de pagina initiatiefrijk. Om de kans van slagen voor het honoreren van uw initiatief zo groot mogelijk te maken vragen wij u, voordat u de aanvraag indient, contact op te nemen met de dorpencontactfunctionarissen van de gemeente. Dit zijn Suzanne Lammers en Jacomijn de Jong. Zij denken graag met u mee over de haalbaarheid van uw plannen en het versterken ervan. U kunt ze bereiken via telefoonnummer 14 0528, of via de mail: gemeente@dewolden.nl. Ook als u niet zeker weet of uw project past binnen deze subsidieregeling, neem gerust contact op.

Initiatiefrijk De Wolden is een succes. Veel verenigingen en organisaties doen een beroep op de regeling. Met zelfwerkzaamheid en geld van fondsen worden projecten en activiteiten gerealiseerd. Deze komen veelal voort uit de dorpsvisies en zijn gericht op het mooier maken van het leven en wonen in De Wolden. Projecten kunnen worden ingediend voor 1 februari, 1 mei, 1 september en 1 november waarbij er binnen acht weken een besluit volgt. Voor projecten tot € 2.000,- kan besluitvorming tussentijds plaatsvinden.

Herstraten wegen in De Wolden

do, 16/03/2023 - 07:20

Het gaat om de volgende wegen/paden:

Voetpad Meppelerweg in Zuidwolde
Het betreft het voetpad aan de noordzijde van de Meppelerweg tussen huisnummer 2 en de rotonde bij De Marsen. Naast herstraten zal ook de Waterleidingmaatschappij werkzaamheden uitvoeren aan het waterleidingnet.
Geplande uitvoeringsperiode is van 20 maart t/m 21 april.

Postweg in de Wijk
Het betreft het gedeelte tussen huisnummer 43e en het einde van de weg nabij de A28. Voorafgaand aan de herstraatwerkzaamheden gaat de Waterleidingmaatschappij Drenthe werkzaamheden uitvoeren aan de waterleiding langs en onder de weg.
Geplande uitvoeringsperiode is van 17 april t/m 2 juni.

Steenberger Esweg in Zuidwolde
Het betreft de rijbaan en het voetpad van de Steenberger Esweg tussen de Steenbergerweg en de Wilhelminalaan.
Geplande uitvoeringsperiode is van 29 mei t/m 23 juni.

Oude Toldijk in Koekange
Het betreft het gedeelte vanaf huisnummer 9a tot de overgang asfalt/klinkers bij huisnummer 6. 
Geplande uitvoeringsperiode is van 19 juni t/m 11 augustus.

Het is helaas niet mogelijk om de werkzaamheden zonder overlast en wegafsluiting uit te kunnen voeren. Woningen blijven tijdens de uitvoering zoveel mogelijk bereikbaar. Het kan wel zijn dat men 1 à 2 dagen even niet met de auto bij huis kan komen. Voor het doorgaande verkeer zullen omleidingsroutes worden aangegeven. Door (weers)omstandigheden kan een aanpassing van de planning noodzakelijk zijn. Op de pagina wegwerkzaamheden worden wijzigingen aangegeven.

Meer informatie kunt u krijgen bij Rik Buning van Buning Wegenbouw BV, te bereiken via 06-51594142 of Karlo Donker van gemeente De Wolden, te bereiken via 14 0528.

Drie nieuwe straatnamen in Zuidwolde

di, 14/03/2023 - 14:55

Bij het bepalen van naamsuggesties is gebruik gemaakt van het bekende Drentse volksverhaal over het ‘Spinwiefien van den Ekel’ en de archeologie. Er is ook gebruik gemaakt van oude streeknamen. De straatnamen van de eerste fase van het plan Ekelenberg Zuidwolde zijn ook uit dit volksverhaal gehaald. Het ‘Spinwiefien van den Ekel’ gaat over een wijze oude vrouw die lang geleden woonde op de Ekelenberg nabij Zuidwolde. Na haar overlijden is ze nog steeds op die plek te vinden voor wie haar hulp nodig heeft. Wanneer het een vrouw niet lukt zwanger te worden, krijgt ze het advies eens op zoek te gaan naar het 'spinwiefien'. Zij stond ook bekend als “Wikkerse” wat als vrouw die de toekomst kan voorstellen (waarzegster) kan worden vertaald. De wijze oude vrouw, de wikkerse, is één van de bekende witte wieven van Drenthe. In Zuidwolde spreekt men van "bij of op de(n) Ekelenberg." Dat ekel is een Germaans woord dat de betekenis heeft van walging, afkeer. De Nekelenbarg zou dan de 'akelige berg', berg des afkeers zijn. Dat klopte ook wel. Want van ouds woonde hier een 'wit wief' of een 'spinwiefien'.

De aanduiding “Wikkerse” is de enig overgebleven mogelijke straatnaam die nog uit de sage kan worden gebruikt. Andere, nog niet gebruikte, namen vanuit de sage zijn niet gevonden. Om eenheid in de toe te kennen namen in de tweede fase van Ekelenberg te houden ten opzichte van de eerste fase van Ekelenberg, is gekozen voor de naamsuggesties uit het volksverhaal waarin de betekenis van de naam is beschreven: ‘Wikkerse’ is een ander woord voor de wijze oude vrouw die de toekomst kan voorspellen (waarzegster) die bij of op de Ekelenberg woonde. Het besluit is om de straat die noord-zuid loopt en ten oosten, evenwijdig aan “Den Ekel’ en in noorden aansluit op “Spinwiefien”, de naam ‘Wikkerse’ te geven. Voor de overige twee straatnamen is gekeken naar oude veldnamen en de archeologie. Het is bekend dat er bij opgravingen in dit gebied, begin 20ste eeuw, trechterbekers zijn aangetroffen. Gelet hierop kennen we de straatnaam ‘Trechterbeker’ toe aan de U vormige (bekervormige) straat in zuidwesthoek van het plangebied. Een oude veldnaam voor het zuidoostelijke deel van het voormalige recreatiepark ‘Ekelenberg’ tot aan ’t Heuveltje is ‘Het Hooge Veld’. De straat die in L vorm over de Zuidoosthoek van het plangebied loopt en geografisch ook op het hoge deel van dit gebied ligt de straatnaam ‘Het Hooge Veld’ toe te kennen.

Landelijke Opschoondag ook in De Wolden

ma, 13/03/2023 - 11:06

De Landelijke Opschoondag is een initiatief van Nederland Schoon in samenwerking met scholen, bedrijven en gemeenten. Diverse organisaties die actief zijn in de strijd tegen zwerfafval, hebben zich aangesloten en hun eigen opschoonactie op deze dag gepland.

Door op 18 maart in het hele land tegelijk de schouders te zetten onder het realiseren van een schone leefomgeving, ontstaat een algeheel positiever gevoel over de openbare ruimte. Op www.nederlandschoon.nl vindt u meer informatie over deze actie. Vrijwilligers zijn altijd welkom. Mocht u zich aan willen melden als vrijwilliger dan kan dat bij Elma Lunenborg via telefoonnummer 14 0528 of e-mail: e.lunenborg@dewoldenhoogeveen.nl.

 

Toekomstgerichte Landbouw

wo, 08/03/2023 - 09:08

Wethouder Gerrie Hempen: „De Wolden wil met deze regeling de agrariërs extra energie geven om in gezamenlijkheid goede initiatieven te initiëren en deze innovatieprojecten te subsidiëren. In de gemeente zijn er de afgelopen jaren al veel mooie projecten gestart door de agrariërs zelf en met deze eigen subsidieregeling hoop ik dat er nog veel meer projecten gaan starten. Ik wil de agrariërs meegeven dat ze vooral in mogelijkheden moeten denken. Zoek elkaar op dan kom je vaak tot hele mooie ideeën. Het mogen grote projecten zijn maar ik wil ook vooral benadrukken dat kleine projecten er ook toe doen. Aan kleine projecten hebben vaak velen wat aan. Geef de energie door!”

Subsidieregeling Toekomstgerichte Landbouw

De subsidieregeling is bedoeld voor projecten van drie of meer agrarische ondernemers die bijdragen aan bijvoorbeeld het verbeteren van de water en bodemkwaliteit, verlagen van de CO2 uitstoot, vermindering van het gebruik van chemische gewasbescherming, het verbeteren van de biodiversiteit of het betrekken van omwonenden en consumenten. De regeling gaat uit van een maximale gemeentelijke bijdrage van 50% in de subsidiabele kosten, met een maximum van 40.000 euro per aanvraag.
Voor deze regeling is een bedrag van 300.000 euro voor de jaren 2023, 2024 en 2025 beschikbaar.

Subsidie aanvragen

Subsidieaanvragen kunnen tweemaal per kalenderjaar worden ingediend. De periodes zijn: 15 maart tot 1 mei en van 1 september tot 1 november.

Alle voorwaarden voor de subsidieregeling vindt u op de pagina landbouwsubsidie. Daar kunt u ook de subsidie aanvragen.

Succesvolle huis-aan-huis textielinzameling door Plaatselijk Belang Veeningen en Dorpsbelangen Ansen

do, 02/03/2023 - 10:42

De belangenorganisaties doen dit tegelijk met de reguliere huis-aan-huis inzamelingen van textiel in gemeenten De Wolden, die vier keer per jaar plaatsvinden.

Maandag 13 februari was de eerste inzameling van dit jaar en wat is er veel ingezameld! Plaatselijk Belang Veeningen zamelde maar liefst 339 zakken textiel in en ook voor Dorpsbelangen Ansen was het aantal boven verwachting! Beide verenigingen kijken terug op een succesvolle eerste inzameling van 2023.

In 2022 is door beide belangenorganisaties totaal 3.370 kg ingezameld. In 2023 zijn nog 3 huis-aan-huis inzamelingen gepland, te weten:

 • maandag 1 mei
 • maandag 14 augustus
 • maandag 16 oktober

Ook je textiel aanbieden tijdens de huis-aan-huis inzameling in deze kernen of in De Wolden? Zorg dat je het goed verpakt en zichtbaar aan de straat hebt staan vóór 9.00 uur de ochtend van de inzameling.

Dementievriendelijk De Wolden; algemene informatieavond dementie 21 maart

wo, 01/03/2023 - 15:16
Samen dementievriendelijk

Werkgroep dementievriendelijk De Wolden zet zich in voor een dementievriendelijke leefomgeving. De werkgroep bestaat uit professionals van Stichting Welzijn De Wolden, Icare, Zorggroep Noorderboog en gemeente De Wolden. Ook zijn Netwerk Dementie Drenthe en Alzheimer Nederland afdeling Drenthe aangesloten. Het doel van de werkgroep is dat de inwoners van De Wolden langer en op een prettige manier in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Deze inwoners en hun mantelzorgers kunnen daarbij uw hulp en ondersteuning gebruiken. De werkgroep dementievriendelijk De Wolden organiseert daarom opnieuw een algemene informatiebijeenkomst over dementie en biedt een gratis training aan.

Algemene informatieavond dementie 21 maart

Dinsdag 21 maart bent u van harte uitgenodigd voor de algemene informatieavond dementie.

Start programma 19.30 uur
Het programma start om 19.30 uur met een openingswoord van wethouder Turksma.

Netwerk Dementie Drenthe
Vervolgens vertelt Rika Roffelsen van het Netwerk Dementie Drenthe u over de ziekte dementie, hoe u dementie kunt herkennen. Ze vertelt ook over de GOED-methode, een ezelbruggetje voor de omgang met mensen met dementie en waarom dementievriendelijk zo belangrijk is.

Casemanager
In gemeente De Wolden werken casemanagers dementie. Zij bieden ondersteuning aan cliënten en hun naasten. Casemanager Lise Streutker vertelt over haar werk.

Locatie: ontmoetingscentrum De Boerhoorn, Oosterweg 14 in Zuidwolde
Datum: dinsdag 21 maart
Aanvang: 19.30 uur, zaal open vanaf 19.00 uur

U kunt zich aanmelden bij Gerrie de Roo via GerriedeRoo@welzijndewolden.nl of door te bellen met 0528-378686.

Trainingen

De werkgroep organiseert vier keer de training Dementievriendelijk op vier verschillende locaties. De training biedt handvaten hoe je als omstander, buurman, kennis bij kan dragen aan een dementievriendelijke omgeving. Hoe reageer je als iemand in de war is? De weg naar huis niet meer weet? Je aanspreekt met de verkeerde naam?

Datum en locatie trainingen
Dinsdag 04 april: start 19.00 uur, dorpshuis de Wijk, Dorpsstraat 78, de Wijk
Dinsdag 11 april: start 19.00 uur, dorpshuis Buddingehof Ruinerwold, Dijkhuizen 66, Ruinerwold
Donderdag 20 april: start 19.00 uur, dorpshuis ’t Neie Punt Ruinen, Jan Wierengaweg 109, Ruinen
Dinsdag 25 april: start 19.00 uur, ontmoetingscentrum De Boerhoorn, Oosterweg 14, Zuidwolde
Maximaal 20 deelnemers per training.

Aanmelden
Om mee te doen aan een training kunt u zich aanmelden bij: Lise Streutker, 0623902143 of l.streutker@icare.nl.

 

Wil jij je tuin groener maken? Vraag dan nu subsidie aan

di, 28/02/2023 - 12:00

Bovendien trekken groene tuinen bijvoorbeeld vlinders en vogels aan. Je kunt nu subsidie aanvragen om je tuin aan te passen. Wil je bijvoorbeeld tegels vervangen door planten of gras? Overweeg je een groen dak of wil je meer groen in de tuin? Kijk dan eens op www.subsidieaanvragen.nl/dewolden naar de mogelijkheden. Wie weet geniet jij binnenkort van een nog fijnere tuin!

Waar kun je subsidie voor aanvragen?

Wil je je tuin aanpakken? Vanaf 1 maart kun je subsidie aanvragen voor het vervangen van stenen door groen, het afkoppelen van regenwater zodat je het water kunt gebruiken, voor een regenton, een groen dak of groene gevel of voor het planten van een boom. Je kunt het werk hiervoor zelf doen of laten uitvoeren door een hovenier.

Subsidie snel en simpel aanvragen

Je kunt je subsidie makkelijk en snel aanvragen via www.subsidieaanvragen.nl/dewolden. Na een eerste beoordeling weet je hoeveel subsidie er gereserveerd wordt voor je plannen. Je kunt dan aan de slag. Als je klaar bent, stuur je foto’s van het resultaat. Na een check en goedkeuring, ontvang je vervolgens de subsidie.

Helpdesk

Heb je vragen over wat je kunt doen of over het aanvragen van de subsidie? Dan kun je op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur terecht bij de helpdesk van www.subsidieaanvragen.nl.

Energietoeslag 2022 en 2023

ma, 27/02/2023 - 09:30

De overheid heeft nog niet besloten hoe hoog de energietoeslag van 2023 wordt, maar gemeenten hebben wel alvast een voorschot gekregen. Gemeente De Wolden heeft besloten om dat geld meteen door te geven aan de mensen voor wie het bedoeld is. Alle inwoners die de energietoeslag in 2022 hebben ontvangen, ontvangen € 500 in vijf termijnen. Vanaf eind maart krijgen zij iedere maand € 100 om hun gestegen energierekening te kunnen betalen. Heeft u de energietoeslag 2022 gekregen? Dan hoeft u niets te doen, u ontvangt die 5 x € 100 automatisch.  

Heeft u de energietoeslag 2022 nog niet aangevraagd? Dat kan nog steeds!

U kunt tot en met maart 2023 een aanvraag indienen via deze site. Huishoudens met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum kunnen de energietoeslag krijgen. In het schema hieronder ziet u wat de inkomensgrens is.

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd Alleenstaande (ouder) € 1.360,75 € 1.513,71 Samenwonend/getrouwd € 1.943,93 € 2.050,54
Hulp nodig bij het aanvragen?

Vindt u het fijn als iemand u helpt bij het aanvragen van de energietoeslag? Dat kan! De vrijwilligers van Informatiepunt Geldzaken (bij Welzijn De Wolden) en de gemeente helpen u graag. Informatiepunt Geldzaken is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00-17.00 uur via 0528-217022. U kunt ook mailen naar info@informatiepuntgeldzaken.nl.

Doe de Noodfondscheck!

De overheid heeft voor deze winter een nieuwe regeling: Tijdelijk Noodfonds Energie. Als uw energiekosten hoger zijn dan 10% van uw inkomen, dan kunt u geld krijgen uit dit fonds. Op noodfondsenergie.nl kunt u een test doen om te ontdekken of dit voor u geldt.

Sportakkoord in De Wolden

do, 23/02/2023 - 12:04
Ambities
 1. Van jongs af aan vaardig in beweging
 2. Iedereen moet kunnen sporten
 3. Vitale sportaanbieders
 4. Gezonde en positieve omgeving

Vanuit alle kernen zijn er vele aanvragen gedaan door bewoners, verenigingen en andere sportaanbieders gericht op de opgestelde ambities. Enkele voorbeelden van initiatieven die zijn uitgevoerd met ondersteuning van het Sportakkoord zijn:

Zuidwolde - Beweeggroep Zantingehof

In samenwerking met Prima Life is er een beweeggroep opgestart en dit was zo’n succes dat er inmiddels twee beweeggroepen actief zijn.

Koekange - Walking Football Vitesse ‘63

In augustus werd er een Walking Football toernooi georganiseerd waarbij ruim 200 voetballers van heinde en verre deel aan deelnamen.

de Wijk - Zwemmen voor allochtone vrouwen

Vanuit de behoefte van een allochtone, vrouwelijke inwoner uit de Wijk voor zwemlessen, is er in samenwerking met Welzijn De Wolden een groep van 10 vrouwen gestart met zwemlessen tijdens het zwembadseizoen van 2022.

Ruinerwold - Loopgroep Ruinerwold

In de zomer van 2022 is loopgroep Ruinerwold gestart met het aanbieden van zomertrainingen voor zowel kinderen als volwassenen. Op het hoogtepunt deden hier ca. 40 extra lopers aan mee.

Ruinen - judo workshops

Jigaro Kano heeft vier workshops georganiseerd voor kinderen om kennis te maken met judo en daarnaast kennis en vaardigheden mee te geven. Thema’s tijdens deze workshops waren valtechnieken, weerbaarheid, balans en respect.

Wilt u ook bijdragen aan een fit en vitaal De Wolden?

In 2023 hopen we verder vorm te geven aan de verschillende ambities. We gaan verder aan de slag om met elkaar met sport en bewegen onze dorpen, onze inwoners en onze verenigingen nog beter, bruisender en sportiever te maken. Heeft u als inwoner, sportaanbieder of vereniging ook een goed idee? Laat het gerust weten! Een aanvraag is eenvoudig in te dienen via http://sportdrenthe.nl/sportakkoord-de-wolden. Eerst overleggen? Mail dan naar sport@dewolden.nl en wij denken graag met u mee.

Nieuwsbrief Huus voor Sport & Cultuur

ma, 20/02/2023 - 11:17

Het komende jaar zal met enige regelmaat deze nieuwsbrief verschijnen met het laatste nieuws.

Nieuwsbrief 1 Huus voor Sport & Cultuur
 

Campagne ‘Geef het door’ gaat nieuwe fase in

vr, 17/02/2023 - 13:09

Anno Wietze Hiemstra, portefeuillehouder Energie, Klimaat en Milieu van de Vereniging van Drentse Gemeenten: “Van ons afval worden nieuwe grondstoffen gemaakt, het afval wordt hergebruikt voor het maken van nieuwe materialen en producten. Veel inwoners van Nederland en dus ook van Drenthe weten niet altijd waarom en hoe ze hun afval goed kunnen scheiden. Vaak is dat geen onwil, maar onwetendheid. Daarom zijn wij blij met de campagne ‘Geef het door’. Dit helpt in de bewustwording bij onze inwoners en zorgt uiteindelijk voor een betere afvalscheiding in onze provincie.”

Minder restafval per inwoner

De afgelopen jaren hebben alle Drentse gemeenten hun krachten gebundeld in een samenwerkingsverband. Het doel? De hoeveelheid restafval per inwoner terug te brengen. Daarvoor is de campagne ‘Geef het door’ in het leven geroepen. Drenten worden met posters, via social media, infographics en op andere manieren geïnformeerd en gestimuleerd om hun afval (beter) te scheiden.

Feiten en cijfers

Afval is een grondstof. Dat geldt in elk geval voor een groot deel van ons afval. Plastic wordt gebruikt voor nieuwe grondstoffen, gft-afval wordt omgezet in compost en van oud textiel wordt vulling gemaakt voor bijvoorbeeld autostoelen. De hoeveelheid (ongescheiden) restafval per inwoner van de provincie bedroeg in 2015 nog 224 kilogram. In 2021 was dit al teruggebracht naar 148 kilogram per inwoner. Een groot deel van dit gewicht kan nog worden gescheiden. Op de website www.geefhetdoor.nl worden tips gegeven, is informatie te vinden over het scheiden van afval en vertellen inwoners van Drenthe over hun eigen ervaringen.

Overhandiging Dorpsvisie Ruinerwold

do, 16/02/2023 - 12:03

Centrale vraag die hierbij gesteld wordt is: “Hoe moet ons dorp er over 10 jaar voor staan en hoe willen we dat bereiken?”. In een dorpsvisie staat wat er leeft binnen de gemeenschap en welke stappen gezet gaan worden om de leefbaarheid in het dorp te behouden en te bevorderen. En die gelegenheid heeft Dorpsbelangenvereniging Ruinerwold/Berghuizen aangegrepen.

Inwoners denken mee

Door middel van het verspreiden van vragenlijsten, zowel digitaal als op papier, heeft zij inwoners om hun visie op diverse thema’s gevraagd. Met deze input hebben zij deze nieuwe dorpsvisie opgesteld. Thema’s die landelijk regelmatig het nieuws halen, zoals wonen, behoud van voorzieningen en duurzaamheid, spelen duidelijk ook in Ruinerwold en Berghuizen. Maar ook bereikbaarheid en veiligheid houden inwoners bezig.

Woningen

Wat betreft wonen wordt er ingezet op een uitbreiding van het aanbod, wat ook binnen het bereik ligt van starters. Ook zal worden ingezet op de toevoeging van levensloopbestendige woningen, zodat alle generaties in Ruinerwold, Berghuizen en omgeving kunnen blijven wonen.

Behoud van voorzieningen

Wat voorzieningen betreft wordt er vooral ingezet op behoud hiervan. Daarnaast wordt er ingezet op de realisatie van Buitengoed. Dit plan omvat de aanpassing van het huidige feest- en ijsbaanterrein tot een meer multifunctioneel terrein voor Ruinerwold en omgeving. Op deze wijze kan dit terrein door bijvoorbeeld scholen en verenigingen vaker gebruikt worden voor hun activiteiten. Wel zal er altijd geschaatst en gefeest kunnen blijven worden.

Bereikbaarheid en veiligheid

Daarnaast zijn bereikbaarheid en veiligheid in de Dorpsvisie een belangrijk aandachtspunt. Grootste aandachtspunten hierbij zijn aanpassingen aan het parkeerterrein bij de Plus Ruinerwold, een meer veilige oversteek van de N375 bij Berghuizen en betere ontsluiting van de Hoge Akkers, waarbij Blijdenstein meer ontlast gaat worden.

Gesprekken met gemeente

Dorpsbelangen Ruinerwold/Berghuizen gaat deze punten uit de Dorpsvisie als leidraad gebruiken voor de gesprekken met de gemeente en probeert zoveel mogelijk bij het college op de agenda te krijgen. Uiteindelijk is de gemeente de partner om dergelijke zaken realiseerbaar te maken. Een betrokken wethouder die weet wat er speelt in het dorp en bij Dorpsbelangen is hierbij uiteraard ook van belang. Een eerste stap is daarvoor met deze overhandiging van deze nieuwe Dorpsvisie aan wethouder Albert Haar gezet. De dorpsvisie is woensdag 8 februari aangeboden door voorzitter Anja Herskamp aan wethouder Albert Haar. Wethouder Haar: “Er zit veel kracht en dynamiek in de Ruinerwoldse samenleving. Ze zijn ambitieus, en dat waardeer ik. Maar niet alles kan tegelijk.’

Militairen en brandweerlieden trainen samen

di, 14/02/2023 - 12:16

Hierbij wordt geprobeerd een complexe situatie te creëren. Gemeente De Wolden geeft ruimte aan deze oefening omdat zij het belangrijk vindt dat militairen realistisch kunnen trainen.

Op woensdagmiddag 22 februari rond de kazerne Koekange/de Wijk en donderdagochtend 23 februari in Ruinerwold, begint de oefening met het ‘afgrendelen’ van de omgeving van de brandweerkazernes. Dit gebeurt met ongeveer negen open legerjeeps met daarin militairen. De openbare weg blijft hierbij toegankelijk. In een straal van ongeveer 50-250 meter rondom het de kazerne wordt de omgeving gecontroleerd op de aanwezigheid van ‘de vijand’. Als de situatie ‘veilig’ is, landt er een transporthelikopter (chinook) op een nabijgelegen stuk land. Daaruit komen ongeveer 30 militairen. Zij ‘veroveren’ de kazerne. Hierbij zijn schoten hoorbaar zijn, maar wordt niets geraakt (losse flodders).

Cultuurcarrousel voor alle basisscholen in De Wolden

di, 14/02/2023 - 11:59

Ze bezoeken theatervoorstellingen, volgen culturele workshops en doen erfgoedactiviteiten. Op donderdag 16 februari om 10.30 uur ondertekenen een afvaardiging van de schooldirecties en stichting CultuurKlik de overeenkomst voor dit cultuureducatieprogramma. Dat gebeurt in de Johan Frisoschool in Koekange, op een kunstzinnige manier en in aanwezigheid van leerlingen en wethouder cultuur Albert Haar. Door de handen ineen te slaan wordt het ook voor de kleinste scholen mogelijk om deze veelzijdige culturele activiteiten in het curriculum op te nemen.

De organisatie en coördinatie van de Cultuurcarrousel is in handen van stichting CultuurKlik. Een werkgroep, bestaande uit adviseur cultuureducatie Liesbeth Klok, de interne cultuur coördinatoren van de basisscholen, cultuurcoach Inge Sterken van Gemeente De Wolden en Bibliotheek De Wolden, stelt jaarlijks het programma samen. Voor de uitvoering werkt CultuurKlik samen met kunstvakdocenten, Theater De Tamboer, Schouwburg Ogterop, diverse lokale musea en andere erfgoedlocaties en culturele partners in de regio.

Doorlopende leerlijn kunst- en cultuur

Cultuurcarrousel De Wolden vormt samen met de bestaande lessenseries van Cultuurland De Wolden een prachtige doorlopende leerlijn kunst- en cultuur op de basisscholen. Leerlingen krijgen tijdens hun schoolperiode professioneel, kwalitatief onderwijs in de kunstdisciplines muziek, beeldend, dans, theater, media en erfgoed. Voor leerkrachten zijn er trainingen deskundigheidsbevordering.
 

Nieuwe subsidie helpt inwoners bij het vergroenen van de tuin

do, 02/02/2023 - 09:10

Deze subsidieregeling is opgezet door de partijen die samenwerken in Fluvius, het samenwerkingsverband in de afvalwaterketen en klimaatadaptatie tussen de gemeenten Hoogeveen, Meppel, Steenwijkerland, Midden-Drenthe, Westerveld, De Wolden, waterschap WDO Delta en de provincies Drenthe en Overijssel.

Aan de slag met aanpassingen aan droogte, hitte en wateroverlast

Periodes van hitte, droogte en wateroverlast komen helaas steeds vaker voor. Dit vraagt om aanpassing van bijvoorbeeld parken en straten, om water op te kunnen vangen en om oververhitting tegen te gaan. Gemeenten, provincies en het waterschap werken hier samen aan. Daarbij is de inzet van inwoners, bedrijven en organisaties ook hard nodig. Immers, zo’n 50 tot 70% van de regio is privéterrein. Het is belangrijk dat ook dit terrein bestand is tegen de elementen. De nieuwe subsidieregeling is bedoeld om mensen te helpen hier daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.

Voordelen van een duurzame leefomgeving

De subsidie kan vanaf 1 maart aangevraagd worden voor verschillende maatregelen, zoals het opvangen van regenwater, vervangen van tegels door planten of het aanleggen van een groen dak. Het zorgt niet alleen voor een veilige omgeving, het draagt ook bij aan woongenot: een groene leefomgeving biedt meer koelte in de zomer en regenwater kan makkelijk wegzakken in de aarde of opgevangen worden voor gebruik. Bovendien komt het de biodiversiteit ten goede.

Aanvragen vanaf 1 maart

De subsidieregeling is vanaf 1 maart aan te vragen. In de loop van februari volgt uitgebreide informatie over de mogelijkheden en over hoe aan te vragen.

Pagina's