Veeningen

Laatste nieuws

Koninklijk bezoek spontaan en ontspannen

Het was een kort, maar zeer spontaan en ontspannen bezoek. Het Koninklijk paar kwam iets eerder dan gepland aan in Veeningen, waar ze ongeveer 400 bezoekers konden begroeten.

Vele handen werden geschud en de Veeningers waarmee ze hebben gesproken hebben er een heel goed gevoel aan overgehouden.

Informatie voor bezoekers op 18 september.

Zijne Majesteit Koning Willem Alexander en Hare Majesteit Koningin Maxima brengen op woensdag 18 september een bezoek aan Veeningen.

Om 12.55 uur komt het koninklijk paar aan in Veeningen bij de speeltuin. Zij zullen een half uur een bezoek brengen aan het Groene Hart.

Bezoek Koning Willem Alexander en Koningin Maxima aan Veeningen

Op 18 september bezoeken Koning Willem Alexander en Koningin Maxima Veeningen tijdens het werkbezoek aan Drenthe.

Voor Veeningen is gekozen omdat het project het Groene Hart een voorbeeld is van dorpsvernieuwing en de wijze waarop dit project is uitgevoerd de bakermat is van Initiatiefrijk De Wolden.

Heide in bloei in Veeningen

Een paar jaar geleden is in het kader van het Groene Hart in het Veeninger Bos een open stuk gemaakt dat is bedekt met heidestrooisel.

Daarna moesten de Veeningers een paar jaar geduld hebben....maar nu is het dan zover dat er steeds meer heide komt en......in bloei staat.

Een succesvol project!!